ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ Δ.Σ.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΔΟΣΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
(Ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης το έτος 2006)

Διοικητικό Συμβούλιο 1996 - 1997

Πρόεδρος Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' Α. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος Β' Α. ΚΑΡΟΤΣΗΣ
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ
Ειδ. Γραμματέας Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλη Μ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,  Ν. ΡΑΖΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 1997 - 2000

Πρόεδρος Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Β' Α. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Κ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ 
Ειδ. Γραμματέας Π. ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ
Μέλη Μ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Μ. ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 2000 - 2003

Πρόεδρος Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Β' M. ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Ι. ΜΟΝΕΔΑΣ
Ειδ. Γραμματέας Ι. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ
Μέλη Ι. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ, Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 2003 - 2006

Πρόεδρος Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' M. ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ
Αντιπρόεδρος Β' Γ. ΜΠΕΛΟΣ 
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Ι. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ 
Ειδ. Γραμματέας Δ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλη Ν. ΔΗΜΟΥ, Ζ. ΣΕΚΕΡΗ

Διοικητικό Συμβούλιο 2006 - 2007

Πρόεδρος Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' Γ. ΜΠΕΛΟΣ 
Αντιπρόεδρος Β' Χ. ΒΙΤΤΩΡΑΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Ν. ΔΗΜΟΥ (από Ιούνιο 2006 Ι. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ)
Ειδ. Γραμματέας Δ. ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ
Μέλη Δ. ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ, Π. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο 2008 - 2011

Πρόεδρος Α.ΜΑΡΙΟΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' Ε.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος Β' Δ.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Π.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ειδ. Γραμματέας Ι. ΛΕΝΤΖΑΣ
Μέλη Χ.ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ, Ε.ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 2011 - 2014

Πρόεδρος Α.ΜΑΡΙΟΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' Κ. ΜΙΧΑΣ 
Αντιπρόεδρος Β' Ι. ΛΕΝΤΖΑΣ
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
Ειδ. Γραμματέας Χ. ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ
Μέλη Δ. ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ – Φ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο 2015 - 2018

Πρόεδρος Α.ΜΑΡΙΟΛΗΣ
Αντιπρόεδρος Α' Α. ΜΠΑΤΙΚΑΣ
Αντιπρόεδρος Β' Κ. ΜΙΧΑΣ 
Γεν. Γραμματέας/Ταμίας Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
Ειδ. Γραμματέας Χ. ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ
Μέλη Β. ΓΚΙΖΛΗΣ – Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ