Δελτίο Τύπου για τις θέσεις της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής

Δελτίο Τύπου για τις θέσεις της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/2018, δικαίωμα εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν οι κάτοχοι των τίτλων ειδικότητας Παθολογίας και Παιδιατρικής, ενώ ο Γενικός Ιατρός εξαιρείται της εξειδίκευσης. Η ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4138/20.09.2018, στα πλαίσια του κύκλου του Παθολογικού Τομέα περιλαμβάνει 16 μήνες, από τους οποίους όπως τονίζεται, οι 10 μήνες προϋποθέτουν εκπαίδευση σε ασθενείς με πολυνοσηρότητα και χρόνια νοσήματα, όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη κτλ.

Ως εκ τούτου αποτελεί στρέβλωση η εξαίρεση μόνο της Γενικής Ιατρικής από τις υπόλοιπες ειδικότητες που θα αποτελέσουν τους πυλώνες της Π.Φ.Υ. για την εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση του ΕΟΠΥΥ στο άρθρο 49, αναφέρεται ότι για τα θεραπευτικά επιθέματα δερματικών βλαβών, προϋπόθεση για τη συνταγογράφησή τους είναι, η δερματική εξέλκωση να είναι χειρουργικά καθαρισμένη, και χωρίς φλεγμονή. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι οι ιατρικές ειδικότητες που δύνανται να συνταγογραφήσουν επιθέματα είναι μεταξύ των άλλων, και η Παθολογία, για κατακλίσεις σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ή άλλης αιτίας χρόνια κατάκλιση, και για το διαβητικό πόδι. Η παραπάνω απόφαση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα καθώς η δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικού καθαρισμού από τον Παθολόγο παραποιεί την ειδικότητά του αφού σύμφωνα με το νόμο η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν περιλαμβάνει στην εκπαίδευση της καμία χειρουργική δεξιότητα. Αντίθετα η εκτέλεση του χειρουργικού καθαρισμού από τον Γενικό Ιατρό, είναι μέσα στο γνωστικό του αντικείμενο, σύμφωνα με το logbook της ειδικότητας (σελ 74) και είναι νόμιμη και δίκαιη. Καθίστανται σαφές ότι η βασική ειδικότητα που θα έπρεπε να δύναται να συνταγογραφεί επιθέματα είναι η Γενική Ιατρική αλλά και πάλι εξαιρείται από τις άλλες ειδικότητες που αποτελούν τη βάση της Π.Φ.Υ.

Στο άρθρο 52 της ίδιας απόφασης του ΕΟΠΥΥ, ακόμα και η επανάληψη γνωματεύσεων για τους καθετήρες του ουροποιητικού, δεν δύναται να εκτελεσθεί από Γενικούς Ιατρούς, ενώ ταυτόχρονα η τοποθέτηση ουροκαθετήρα είναι καθημερινή πράξη της ειδικότητάς μας.

Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερη η απαξίωση της Π.Φ.Υ. αφού ο κάθε ασφαλισμένος για να εξυπηρετηθεί θα πρέπει να υποστεί ολόκληρη ταλαιπωρία αφού θα εκτελεί τις ιατρικές πράξεις ο εκάστοτε Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός και θα συνταγογραφεί τα αναλώσιμα υλικά για την πράξη αυτή, ο ιατρός άλλης ειδικότητας.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Άλλη παραδοξότητα είναι πως ενώ η Ειδικότητά της Γενικής Ιατρικής έχει εκπαιδευτεί σε ορθοπεδικά περιστατικά για τρεις μήνες και σε περιστατικά με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στα πλαίσια της Παθολογίας πάλι το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. κρίνει πως δε πληροί η συγκεκριμένη ειδικότητα τις προδιαγραφές να συνταγογραφεί φυσικοθεραπείες, όταν άλλες ειδικότητες χωρίς καμία αντίστοιχη εκπαίδευση δύναται να το πράξουν. Στην απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Υ. 30/1/2017, με Αρ.Πρωτ: ΔΒ3Β/Φ4/1/οικ.3606, αναφέρεται ότι οι Γενικοί Ιατροί μπορούν να συντάσσουν γνωματεύσεις για παθήσεις που ανήκουν στο γνωστικό τους αντικείμενο. Με την απόφαση αυτή απορρέει το ερώτημα γιατί η συνταγογράφηση των φυσικοθεραπειών που ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής, δεν περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητές μας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

Οι όροι της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Οικογενειακού Ιατρού παρουσιάζουν αρκετά σημεία τα οποία χρήζουν παρέμβασης.

  • Ανώτατο όριο εγγεγραμμένων ασθενών: 2250. Το όριο που έχει οριστεί είναι υπερβολικά μεγάλο και καθιστά ανέφικτη την αληθινή εξυπηρέτηση του εγγεγραμμένου πληθυσμού. Εάν αναλογιστούμε την 20ωρη ανά εβδομάδα εργασία αναλογικά με το ραντεβού 15 λεπτών που αντιστοιχεί σε κάθε ασθενή, για μια πληθώρα 2250 ατόμων, γίνεται αντιληπτό ότι κάποιοι ασθενείς θα εξυπηρετούνται μετά από χρονικό διάστημα 3 μηνών. Ζητούμε τη μείωση των εγγεγραμμένων ασθενών σε 1500.
  • Οι 20 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας όπως διευκρινίστηκε σε μεταξύ μας προηγούμενη συνάντηση δύναται να διαμορφωθεί από τον εκάστοτε Οικογενειακό Ιατρό, κάτι που δεν έγινε γνωστό μέσω Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Υγείας. Ζητούμε την άμεση διευκρίνηση με Δελτίο Τύπου.
  • Επιβεβλημένη είναι και η αύξηση των αποδοχών του ιατρού. Η αποζημίωση σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβαση αντιστοιχεί σε €1800 μεικτά, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό πόρων απορροφά η συντήρηση ενός ιατρείου με πολλαπλά έξοδα. Αναγκαία κρίνεται λοιπόν η αύξηση της αποζημίωσης σε τουλάχιστον €2000 μηνιαίως.

ΌΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Η εφαρμογή της Υπουργική απόφαση 3663/28.8.2018 με την οποία ορίζεται μείωση, κατά μέσο όρο, 25% των ορίων συνταγογράφησης στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, σημαίνει πως όλοι οι Γενικοί Ιατροί δε θα μπορούν να συνταγογραφούν καθημερινά σκευάσματα όπως (ινσουλίνες, αντιαιμοπεταλιακά, αντικαταθλιπτικά, και άλλες κατηγορίες φαρμάκων) που βρίσκονται στην θεραπευτική τους φαρέτρα. Με το τρόπο αυτό θα πρέπει οι ασθενείς να βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση ιατρού που δεν θα έχει υπερβεί το όριο συνταγογράφησης, ανάμεσα σε διαφορετικές ειδικότητες. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα επιφέρει οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία των ασθενών. Τα νέα όρια συνταγογράφησης είναι δραματικά μειωμένα και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, αφού η ειδικότητά μας αποτελεί τον πυλώνα της Π.Φ.Υ., και ασχολείται με την ολιστική προσέγγιση του ασθενούς που συνεπάγεται πολυνοσηρότητα.

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 3254/08.08.2018, που αφορά στη θεώρηση της κάρτας υγείας του αθλητή, αυτή πραγματοποιείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων…………ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και από ιατρούς ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Γίνεται σαφές ότι οι μοναδικοί ιατροί στους οποίους επιτρέπεται η θεώρηση της κάρτας είναι οι καρδιολόγοι, ενώ εξαιρούνται θεμελιώδεις ειδικότητες που αποτελούν τους πυλώνες Π.Φ.Υ. συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Ιατρικής. Είναι δυνατό ο οποιοσδήποτε πολίτης που θα θελήσει να αθληθεί να πρέπει να εξετασθεί από καρδιολόγο στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και να μη μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις αυτές σε δομές Π.Φ.Υ. ; Για ποιά αποσυμφόρηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μιλάμε;

ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η παράγραφος 1γ του άρθρου 1, της αριθμ. 3009/2/23 (ΦΕΚ 696/Β/1994), αναφέρει ότι για την έκδοση πιστοποιητικού οπλοφορίας είναι υπεύθυνοι οι ιατροί με ειδικότητα νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου. Έκτοτε, με την αριθμ. 13 απόφαση 255/20/5/2016 δόθηκε η δυνατότητα και στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής να εκδίδει πιστοποιητικά για άδεια οπλοφορίας. Ακόμα και σήμερα η τροπολογία αυτή δεν έχει εφαρμοστεί, στερώντας από την ειδικότητά μας κάτι δίκαιο αφού μέσα στο γνωστικό αντικείμενό περιλαμβάνει εκπαίδευση στη Ψυχιατρική για 3 μήνες.

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κι ενώ σύμφωνα με το ΦΕΚ 2221/18.7.2016, οι Γενικοί Ιατροί είχαν το δικαίωμα να συνταγογραφούν καρκινικούς δείκτες για το follow up των ογκολογικών ασθενών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παρακολούθησης, νέα δεδομένα ανατρέπουν κι αυτό το πεδίο δυνατοτήτων συνταγογράφησης. Μια τόσο ευπαθής ομάδα ασθενών θα πρέπει στην κυριολεξία να βασανίζεται αναζητώντας ογκολόγο για να πραγματοποιήσει αυτή την απλή ιατρική πράξη που έως τώρα του παρείχε η ειδικότητα μας.

ΠΟΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι γίνονται παραλήπτες προστίμων από τον ΕΟΠΠΥ λόγω μη σωστής τήρησης των κανόνων συνταγογράφησης. Τα πρόστιμα αυτά είναι πέρα για πέρα άδικα αφού αφορούν στη πλειοψηφία τους συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων άλλων ειδικοτήτων ευτελούς αξίας. Στην πραγματικότητα επιβάλλονται πρόστιμα σε συναδέλφους οι οποίοι εξυπηρέτησαν ασθενείς λόγω έλλειψης ιατρών αναλόγων ειδικοτήτων. Η ‘Ενωση Γενικής Ιατρικής είναι πάντα αντίθετη και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ιατρών εκείνων που με άνομο τρόπο χειραγωγούν τη προκλητή συνταγογράφηση, αλλά αυτό που συμβαίνει με την επιβολή εξοντωτικών προστίμων στους συναδέλφους είναι άδικο. Προτασή μας η σύσταση μιας από κοινού επιτροπή με τον ΕΟΠΠΥ και διερεύνηση όλων των περιπτώσεων από την αρχή.