Συνάντηση Γενικών Ιατρών με Υπ. Υγείας κ. Ξανθό

Συνάντηση Γενικών Ιατρών με Υπ. Υγείας κ. Ξανθό

Σήμερα 20.06.18 κοινή αντιπροσωπεία της Ένωσης Γενικής Ιατρικής (Λέντζας Ι., Τσιαύσης Η., Μπουρλίδης Π., Τζαβάρα Γ.,) και της ΕΛΕΓΕΙΑ – Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (Μπατίκας Α.) επισκέφθηκε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα γραφεία του ΕΟΠΠΥ, και συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό, το Γενικό Γραμματέα κ. Γιαννόπουλο Γ., και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Βαρδαρό Σ., υπεύθυνο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, και τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΠΥ κ. Γεωργακόπουλο Π.

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για όλα τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την ειδικότητά μας. Έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους όρους της σύμβασης που καλούνται να υπογράψουν έως και σήμερα οι συνάδελφοι μας με τον ΕΟΠΠΥ. Τους διατυπώσαμε τις σοβαρές ενστάσεις μας ως προς την ολότητα της σύμβασης ξεκινώντας ως προς την ισχύουσα αναλογία οικογενειακού ιατρού με ασθενείς (1/2250) και αντιπροτείναμε τη δική μας τεκμηριωμένη με μελέτες αναλογία (1/1500). Αναφερθήκαμε στο πολύ χαμηλό μηνιαίο εισόδημα που εξασφαλίζει στον οικογενειακό ιατρό αυτή η σύμβαση (1800 Ευρώ), από την στιγμή που ο οικογενειακός ιατρός χρησιμοποιεί τον δικό του χώρο, έχει τη δική του γραμματειακή υποστήριξη και επιβαρύνεται οικονομικά με το κόστος όλων των αναλώσιμων. Ζητήθηκε να αποσαφηνιστεί το σημείο της σύμβασης, που αφορά την εξέταση των εγγεγραμμένων ασφαλισμένων που θα προσέρχονται στο ιατρείο μετά την λήξη του 4ωρου. Συζητήθηκε το καθεστώς πραγματοποίησης των κατ΄οικων επισκέψεων. Επισημάνθηκε η ανάγκη υπολογισμού χρόνου για την εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών κατά την διάρκεια της καθημερινής 4ωρης απασχόλησης. Τέλος έγινε αναφορά στις ημέρες αδείας που προβλέπεται για κάθε οικογενειακό ιατρό από την σύμβαση και αιτηθήκαμε 23 ημέρες άδεια κανονική και επτά ημέρες άδεια εκπαιδευτική.

Συζητήθηκε η παράγραφος στο Φ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Υ που αποκλείει τους Γενικούς Ιατρούς από την συνταγογράφηση των επιθεμάτων. Συζητήσαμε επίσης για τις διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις που έχει αποστείλει ο ΕΟΠΠΥ σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων. Ενώ τέλος συζητήθηκε και το χρόνιο πρόβλημα σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού ψυχικής υγείας για άδεια οπλοκατοχής.

Οι απαντήσεις που λάβαμε σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα ήταν οι ακόλουθες:
Σχετικά με την σύμβαση με τον ΕΟΠΠΥ, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΠΥ, μας τόνισαν πως αυτή η σύμβαση αποτελεί μια μεταβατική προσπάθεια. Δεσμεύτηκαν πως για την υπάρχουσα σύμβαση θα εκδοθεί στις επόμενες μέρες εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει πως όλες οι επισκέψεις των ασφαλισμένων-εγγεγραμμένων μετά το πέρας του 4ωρου θα είναι αυστηρά ιδιωτικές. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στη σύμβαση που θα αφορά στη μείωση του αριθμού ασφαλισμένων-εγγεγραμμένων ανά οικογενειακό ιατρό, ρύθμιση του χρόνου με την ύπαρξη κενών της τάξης των τριάντα λεπτών για την εξέταση των επειγόντων περιστατικών κατά τη διάρκεια του 4ωρου. Όσο αφορά για το αίτημα στην αύξηση των ημερών αδείας αποκλείσθηκε το ενδεχόμενο αυτό λόγω της ιδιαιτερότητας της σύμβασης (σύμβαση έργου). Επίσης σε μελλοντικό χρόνο θα υπάρξει συζήτηση για αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των συμβαλλόμενων οικογενειακών ιατρών. Επισημάνθηκε επίσης ότι ο ιατρος μπορεί να επιλέγει την κάλυψη των εβδομαδιαίων 20 ωρών που προβλέπει η σύμβαση σε λιγότερα μέρες απο τις πέντε εργάσιμες (πχ Δευτέρα – Τρίτη 8ωρω και Πέμπτη 4ωρω).

Όσο αφορά το Φ.Ε.Κ. για τις παροχές του Ε.Κ.Π.Υ. ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΠΥ κατανοώντας τις δυσλειτουργίες που προκαλούνται δεσμεύτηκε, πως άμεσα, στις επόμενες μέρες, θα προβεί σε διορθωτική εγκύκλιο ώστε να δύναται ο Γενικός Ιατρός να συνταγογραφεί επιθέματα. Στο ίδιο το Φ.Ε.Κ. ρυθμίστηκε και ένα πάγιο αίτημα της Ένωσης που αφορά την συνταγογράφηση φυσικοθεραπειών. Με τα πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί σε συναδέλφους υπήρξε κατανόηση, καθώς και δέσμευση από την πλευρά του ΕΟΠΠΥ πως θα γίνει ενδελεχή επανεξέταση των υποτιθέμενων «παραβατικών συμπεριφορών» σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, ενώ προτίθεται να αλλαχθεί και το θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά την Επιτροπή Ελέγχου της συνταγογράφησης με την συμμετοχή και ιατρών.

Στην έκδοση πιστοποιητικού για άδεια οπλοκατοχής ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας μας τόνισε πως σύντομα θα διευθετηθεί το αίτημα, αφού σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης με κοινή εγκύκλιο θα δύναται και ο Γενικός Ιατρός να πιστοποιεί την κατάσταση της ψυχικής υγείας του αιτούντος.

Τέλος αποφασίστηκε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μια από κοινού σύσκεψη του Υπουργού Υγείας του Γενικού Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΠΥ, και του Προέδρου της ΗΔΙΚΑ, με τα Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ., και της Ένωσης Γενικής Ιατρικής, όπου θα συζητηθούν τα ποιο επίκαιρα θέματα αναφορικά με την ειδικότητα της Γενικής / Οικογενενειακής Ιατρικής.